zakażenie dróg moczowych

Powikłania dny moczanowej

Niestety nieleczona dna moczanowa prowadzi do szeregu niebezpiecznych powikłań. Niepocieszający jest również fakt, że często schorzenie to przechodzi w stan przewlekły pomimo leczenia i również prowadzi do wielu niekorzystnych zmian.

U pacjentów chorych na dnę moczanową najczęściej dochodzi do zapalenia nerek (na skutek zwiększonego stężenia kwasu moczowego we krwi) bądź kolek nerkowych. Często pojawiają się także kamienie w przewodzie moczowym, które niestety są niewidoczne podczas wykonywanego badania rtg i mogą wywoływać zakażenie dróg moczowych.